HomeAbout usNewsWebboardGallerymap
 20:3:2553 ขอเชิญร่วมทำบุญวันกองทุนติโลกราช /พิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 8-9 พ.ค. 2553 วัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่(2847)
 26:12:2552 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2553 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่สำนักงาน(2255)
 3:9:2552 ศูนย์เรียนรู้ติโลกราช รับบริจาคหนังสือเก่า-ใหม่ สำหรับนักเรียนเพื่อไว้ในห้องสมุดเห่งการเรียนรู้(2196)
 28:2:2552 รับบริจาคขยะรีไซเคิล ติดต่อได้ที่สำนักงานวัดป่าแดง โทร: 053-904353 อีเมลล์: 71@watpadang.com(2822)
 28:3:2553 วันกองทุนพระเจ้าติโลกราช 8-9 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ขอเชิญร่วมทำบุญมหาทานบารมีรับเป็นเจ้าภาพ ตามเจตนาศรัทธาเมตตาธรรม(2271)
รัตวนสาร

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
www.thairath.co.th
www.dailynews.co.th
www.matichon.co.th
khaosod
www.chiangmainews.co.th
หลักธรรมที่เหมาะสมสำหรับคุณมากที่สุดในเวลานี้ คือข้อใด (8330)
อริยสัจจ์ ๔ (1709)
20.52%
พรหมวิหาร ๔ (1718)
20.62%
สติปัฏฐาน ๔(1715)
20.59%
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (1477)
17.73%
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (1711)
20.54%
มีอีก>>
โครงการและกิจกรรมวัดป่าแดงมหาวิหาร
โครงการจัดการขยะชุมชน

ชื่อโครงการ  การจัดการขยะชุมชน
ประเภทโครงการ การรณรงค์การแยกขยะและการจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ติโลกราชวัดป่าแดงมหาวิหาร
ที่อยู่   เลขที่ ๗๑ หมู่ ๑๔ (บ้านใหม่หลังมอ) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
         การรณรงค์การแยกขยะเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยหลายองค์กรทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น หรือ องค์การเอกชน ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เหมือนกันคือเป็นการรณรงค์แบบไฟไหม้ฟางคือหมดงบประมาณหมดโครงการ ไม่มีลักษณะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้หรือลักษณะที่ยั่งยืน บางแห่งยังติดปัญหาผลประโยชน์หรือเงื่อนไขของผู้ประมูลการจัดเก็บขยะที่ปะปนอยู่ในขยะรวมมีจำนวนลดลงได้กำไรน้อย
         ปัญหาค่าจัดเก็บ  การขนย้ายและกำจัดขยะที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเกิดจากการคิดค่าบริการ(ประมูล)จากน้ำหนักขยะที่จัดเก็บ น้ำหนักขยะโดยยามมักมีขวดแก้วปะปนอยู่จำนวนมาก ประชาชนไม่มีการแยกขวดออกจากขยะรวมหรือบางกลุ่มที่แยกขยะขวดแก้วออก แต่ผู้ค้าของเก่ามักจะปฏิเสธการรับซื้อขวดแก้ว ถ้าซื้อจะรับซื้อในราคาถูก ขวดแก้วมีน้ำหนักมากสิ้นเปลืองค่าขนย้าย การแก้ปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการได้โดย จัดตั้งโครงการการจัดการขยะชุมชน ที่มีการจัดตั้งกรงเก็บขวด – กระป๋อง ตามจุดต่างๆในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีทางเลือกทิ้งขวดแก้วลงไปในกรงที่จัดไว้ให้ จากนั้นมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอนำมาคัดแยกชนิด จำหน่าย นำรายได้ไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. ต้องการหารายได้เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์วัดป่าแดงมหาวิหาร
๒. เพื่อลดปริมาณขยะภายในชุมชนโดยเฉพาะขวดแก้ว กระป๋อง และกระดาษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โครงการนี้ใช้งบประมาณสูงในระยะเริ่มต้น แต่เป็นโครงการที่มีความยั่งยืน เนื่องจากมีการจัดเก็บขยะ
      รีไซเคิลและจำหน่ายสร้างรายได้ทุกๆวัน
๒.  ลดปริมาณขวดแก้วลงเป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้รับซื้อของเก่าไม่รับซื้อขวดแก้ว  เพราะมีน้ำหนักมาก
ราคาถูกและสิ้นเปลืองพลังงานในการขนย้าย
๓. สร้างจิตสำนึกทางสังคมทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การลดสภาวะโลกร้อนในที่สุด
 
เข้าดู(35910)


โครงการและกิจกรรมวัดป่าแดงมหาวิหารมาใหม่ล่าสุด
A00030 12:4:2555 -  พิธีทำบุญทอกกฐินสามัคคี 55 (1763)
A00029 17:5:2553 -  วัดป่าแดง จัดงานวางศิลาฤกษ์และสืบชะตาหลวง (4227)
A00027 28:2:2552 -  โครงการจัดการขยะชุมชน (35910)
A00023 3:4:2552 -  กองทุนพระเจ้าติโลกราช (4548)
A00022 3:5:2552 -  ศูนย์การเรียนรู้ติโลกราช (3422)
A00021 28:12:2552 -  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (8801)
ดูทั้งหมด>>